Επικαιρότητα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

today19/04/2024 9

Background
share close

 Ενίσχυση του δικαιώματος των καταναλωτών στην επισκευή αγαθών

Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νέους κανόνες για την προώθηση της επισκευής αγαθών, που θα οδηγήσει σε βιώσιμη κατανάλωση και μείωση του κόστους αγοράς νέων προϊόντων.

Βιώσιμες συσκευασίες: τελική ψηφοφορία για τους νέους κανόνες της ΕΕ

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για τους αναθεωρημένους κανόνες για την ελάττωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των συσκευασιών.

Οπτικοακουστικό υλικό: κυκλική οικονομία

 Βία κατά των γυναικών: ευρωπαϊκή νομοθεσία για πρώτη φορά

Στόχος, η πρόληψη των βιασμών και η ευαισθητοποίηση περί συναίνεσης, με τον ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων και τον αναγκαστικό γάμο να ορίζονται εγκλήματα βάσει νομοθεσίας ΕΕ.

Οπτικοακουστικό υλικό: βία κατά των γυναικών

 Ατμοσφαιρική ρύπανση: κανόνες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα ως το 2030

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να απολαμβάνουν οι πολίτες καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον, σύμφωνα με το όραμα της ΕΕ για μηδενική ρύπανση έως το 2050.

Οπτικοακουστικό υλικό: ατμοσφαιρική ρύπανση

Νέα εποπτική αρχή και κοινοί κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Το ΕΚ θα ψηφίσει για τα σχέδια ενίσχυσης της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της παράκαμψης κυρώσεων.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τους νέους κανόνες περί εταιρικής δέουσας επιμέλειας

Μετά την ψηφοφορία επί της συμφωνίας που επετεύχθη με τα κράτη μέλη, οι νέοι κανόνες θα υποχρεώσουν τις εταιρείες να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Οπτικοακουστικό υλικό: εταιρική ευθύνη

Εργασία σε διαδικτυακές πλατφόρμες: τελική ψηφοφορία για τη νέα οδηγία

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τους νέους κανόνες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές θα τοποθετηθούν επί της άνευ προηγουμένου επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ, της ανάγκης για αποκλιμάκωση και της αντίδραση της ΕΕ.

Αξιολόγηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το Κοινοβούλιο θα εξετάσει τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων συνόδων κορυφής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης συνόδου αυτής της εβδομάδας.

 Το Κοινοβούλιο γιορτάζει την 20ή επέτειο της μεγαλύτερης διεύρυνσης της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι των θεσμών της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και νέοι που γεννήθηκαν τον Μάιο του 2004, θα σηματοδοτήσουν την 20η επέτειο της ένταξης δέκα χωρών στην ΕΕ.

Τελική ψηφοφορία για τους επικαιροποιημένους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ

Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα ενθαρρύνουν τις χώρες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, θα είναι πιο φιλικές προς τις επενδύσεις και θα οδηγήσουν σε καλύτερη μείωση του χρέους.

Αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση των αγροτών

Το ΕΚ θα ψηφίσει για την τη στοχευμένη επικαιροποίηση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ευελιξίας για τους αγρότες.

Οπτικοακουστικό υλικό: Κοινή Γεωργική Πολιτική

Απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία

Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει στην ΕΕ να απαγορεύσει την πώληση, την εισαγωγή και την εξαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία

Εμπορία ανθρώπων: ενίσχυση της εφαρμογής της νομοθεσίας και των δικαιωμάτων των θυμάτων

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τους αναθεωρημένους κανόνες για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

 Συζήτηση για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στους συνεχείς φόνους αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οπτικοακουστικό υλικό: η κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα

Εξέταση των καταγγελιών περί ρωσικής παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές θα υιοθετήσουν ψήφισμα για τις καταγγελίες για προσπάθειες της Ρωσίας να παρέμβει στο Κοινοβούλιο και στις επικείμενες ευρωεκλογές.

Εξέταση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με τις τελευταίες προεδρικές εκλογές της Ρωσίας, κατά τις οποίες ενισχύθηκε ο έλεγχος του κράτους από τον Vladimir Putin.

Ταχύτερες διασυνοριακές έρευνες σχετικά με τροχαίες παραβάσεις

Το Κοινοβούλιο θα διευρύνει τον κατάλογο των αξιόποινων πράξεων για οδηγούς από άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ανεύρεση των παραβατών.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας

Τα νέα μέτρα «οικολογικού σχεδιασμού» αποσκοπούν τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ να διαρκούν περισσότερο και να επισκευάζονται, να αναβαθμίζονται και να ανακυκλώνονται ευκολότερα

Επιτάχυνση της ανάπτυξης υπερταχέων δικτύων και κατάργηση των τελών κλήσεων

Το Κοινοβούλιο θα δώσει την τελική του έγκριση στη νομοθεσία για τις υποδομές των gigabit, η οποία έχει σχεδιαστεί για να μειώσει το κόστος για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας

Κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

Το Κοινοβούλιο θα ανανεώσει τη δέσμευση της ΕΕ για την ολοκλήρωση σημαντικών διευρωπαϊκών έργων μεταφορών, όπως οι διασυνοριακές οδοί, οι σιδηρόδρομοι και οι γέφυρες έως το τέλος του 2030.

 Τελική έγκριση για τις ευρωπαϊκές κάρτες αναπηρίας και στάθμευσης

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί της θέσπισης της πρώτης πανευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της κάρτας στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.

Οπτικοακουστικό υλικό: θέματα αναπηρίας

Υποχρεωτικό σεμινάριο για τους ευρωβουλευτές για τις συγκρούσεις και την παρενόχληση

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για την θέσπιση υποχρεωτικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για όλους σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

 Σχέδια για την ενίσχυση της παραγωγής τεχνολογίας «Net-Zero» στην Ευρώπη

Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει την νομοθεσία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής τεχνολογιών που απαιτούνται για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα.

Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στην προστασία των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, από όσους πληρώνουν καθυστερημένα, αλλά και στη διασφάλιση της έγκαιρης πληρωμής των εμβασμάτων.

 Στήριξη της Ουκρανίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Νέος μηχανισμός για τη στήριξη των εταίρων της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και αύξηση 5,8 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό για το 2024, κυρίως για τη στήριξη της Ουκρανίας.

 Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Written by: admin_master

Rate it

o street radio προτεινει

Pulp, The Smile & More TBA
στο Release Athens Festival
την Πέμπτη 20 Ιουνίου
11o Μουσικό Φεστιβάλ
Δάσους Αρβανίτσας
12 με 14 Ιουλίου
"Αλιγάτορες"
από Παρασκευή έως Κυριακή
στο Θέατρο Γκλόρια
Οι Duran Duran έρχονται
στο Release Athens Festival
την Πέμπτη 18 Ιουλίου
Judas Priest, Accept
Bruce Dickinson 14 Ιουλίου
στο Release Athens Festival
11ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας "Λίγο όνειρο ακόμα"
1η, 2, 3 & 4 Αυγούστου
Polkar live
στην Τεχνόπολη
την Τετάρτη 19 Ιουνίου
25 χρόνια Εισβολέας
την Τετάρτη 19 Ιουνίου
στο Θέατρο Λυκαβηττού
Electric Litany
στην ταράτσα του Selina
την Δευτέρα 29 ιουλίου
Τι είδε ο γιος της καθαρίστριας
κάθε Δευτέρα και Τρίτη
στο Θέατρο NOUS
Parov Stelar, Jain & Telenova
στο Release Athens Festival
το Σάββατο 15 Ιουνίου
Ο Μάγκας
τγς Πηνελόπης Δέλτα
σε καλοκαιρινή περιοδεία
0%