Ε.Ε.

Σελίδα:7

• Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του «Next Generation EU»
• 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ για τρία χρόνια
• Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του «Next Generation EU»
• 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ για τρία χρόνια
• Κονδύλια που θα υποστηρίξουν βασικούς τομείς πολιτικής όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ετοιμότητα για αντιμετώπιση κρίσεων καθώς και τα παιδιά και νέους

Σήμερα Παρασκευή, 18/12, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου συμφώνησαν με το Συμβούλιο για το εργαλείο που σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

• Σχέσεις ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου: αξιολόγηση της πορείας των διαπραγματεύσεων
• Σχέσεις ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου: Μέτρα έκτακτης ανάγκης
• Προϋπολογισμός για το 2021
• Ψηφοφορίες
• Σχέσεις ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου: αξιολόγηση της πορείας των διαπραγματεύσεων
• Σχέσεις ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου: Μέτρα έκτακτης ανάγκης
• Προϋπολογισμός για το 2021
• Ψηφοφορίες

Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση πρέπει να περιλαμβάνουν κοινωνική διάσταση
Η νέα Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας
Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να καταστεί συγκεκριμένος και να εφαρμοστεί

Οι ευρωβουλευτές ζητούν δεσμευτικούς κοινωνικούς στόχους που θα βοηθήσουν την αγορά εργασίας της ΕΕ να προσαρμοστεί στην τρέχουσα πραγματικότητα της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας.

Ανάγκη αντιμετώπισης της γλωσσικής και πολιτιστικής συρρίκνωσης
Στήριξη της ΕΕ για την πολυμορφία, τις μειονοτικές γλώσσες και την πολυγλωσσία
Εστίαση στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη χρηματοδότηση της ΕΕ και τις κρατικές ενισχύσεις

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να δράσει σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για την ενίσχυση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ.

Οι ισχύοντες κανόνες δεν εξασφαλίζουν δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών
Οι χώρες πρώτης γραμμής επιβαρύνονται δυσανάλογα όσον αφορά την καταγραφή και την υποδοχή των αιτούντων άσυλο
Περισσότεροι πόροι για ταχείες και δίκαιες επιστροφές όσων δεν επιτρέπεται να παραμείνουν
Η ισχύουσα νομοθεσία για το άσυλο δεν διασφαλίζει δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ούτε ταχεία πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, διαμαρτύρεται το Κοινοβούλιο.

Οι πολιτικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου είναι «περιττές», καθώς δεν είναι νομικά δεσμευτικές
Η δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων όρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, την ανάκαμψη και το κράτος δικαίου, είναι «ιστορικής σημασίας»
Η λήψη αποφάσεων με ομοφωνία στο Συμβούλιο είναι παρωχημένος και αντιπαραγωγικός
Σε ψήφισμα για τη δέσμη κειμένων του ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο αμφισβητεί τη δήλωση της συνόδου κορυφής για την αναστολή του μηχανισμού του κράτους δικαίου εν αναμονή έγκρισης από το Δικαστήριο.

• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για ΠΔΠ, Κράτος Δικαίου και Ίδιους Πόρους
• Νέα στρατηγική για την προετοιμασία και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• Επείγουσα συζήτηση και ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία
• Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
• Ψηφοφορίες

Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν τις συμφωνίες για το ΠΔΠ, το ταμείο ανάκαμψης και το κλίμα, προειδοποιώντας ότι αναμένουν αυστηρή εφαρμογή του μηχανισμού για το κράτος δικαίου.

• Η ψηφοφορία επικυρώνει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
• Οι ευρωβουλευτές διαπραγματεύθηκαν προς όφελος των πολιτών σημαντικές ενισχύσεις για εμβληματικά προγράμματα (π.χ. υγεία, έρευνα, Erasmus+)
• Συμφωνία για νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας για την θέσπιση νέων πηγών εσόδων της ΕΕ
• Ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στον έλεγχο της χρηματοδότησης της ανάκαμψης
• Ισχυρότερες διατάξεις για τη βιοποικιλότητα και το φύλο
Το Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του την Τετάρτη για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), ώστε η στήριξη της ΕΕ να φτάσει στους πολίτες από την αρχή του επόμενου έτους.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ που παραβιάζουν το κράτος δικαίου κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια
Το Κοινοβούλιο διασφάλισε την προληπτική ικανότητα του μηχανισμού και την εφαρμογή του σε περιπτώσεις συστημικών παραβάσεων
Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021
Το ΕΚ ενέκρινε την Τετάρτη κανονισμό για την προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων από κατάχρηση εκ μέρους των κυβερνήσεων της ΕΕ που παραβιάζουν το κράτος δικαίου.


Street Radio

ο δρόμος σου είναι εδώ

Current track
TITLE
ARTIST