Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν τη θέσπιση νέων πηγών εσόδων για την ΕΕ

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Προς νέους ιδίους πόρους της ΕΕ με βάση το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και την παγκόσμια συμφωνία του ΟΟΣΑ/G20 για τη εταιρική φορολογία
  • Χρειάζονται κεφάλαια άμεσα για την αποπληρωμή οφειλών από τον δανεισμό του NextGenerationEU
  • Οι νέοι ίδιοι πόροι έχουν συμφωνηθεί σε νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας από το 2020

Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο έκρινε θετικά την επικείμενη θέσπιση από την ΕΕ της επόμενης γενιάς «ιδίων πόρων», δηλ. των πηγών εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Με 440 ψήφους υπέρ, 117 κατά και 77 αποχές, οι ευρωβουλευτές έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή μιας τροποποίησης της νομοθεσίας που ορίζει τα έσοδα της ΕΕ, της αποκαλούμενης «απόφασης για τους ιδίους πόρους». Η τροπολογία αυτή, μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο και κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, θα εισαγάγει τρεις νέες πηγές εσόδων: έσοδα από την εμπορία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ), αξιοποίηση των πόρων που παράγονται από τον προτεινόμενο μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), και έσοδα από το μερίδιο των κερδών από τη φορολόγηση πολυεθνικών που διοχετεύονται στα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας ΟΟΣΑ/G20 για την ανακατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων («πρώτος πυλώνας»).

Να ξεκινήσει άμεσα η προετοιμασία της επόμενης μεταρρύθμισης και να τηρηθεί ο χάρτης πορείας

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν το Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα αυτή την απόφαση και να εξασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή του νέου συστήματος ιδίων πόρων. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει επίσης εγκαίρως μέτρα, εάν οι προτεινόμενοι νέοι ίδιοι πόροι δεν εγκριθούν ή δεν παράγουν το αναμενόμενο επίπεδο εσόδων, προσθέτει το Κοινοβούλιο.

Ακόμη υπογραμμίζουν πως, όπως συμφωνήθηκε στον νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας που συμπεριλαμβάνεται στη διοργανική συμφωνία, η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει πρόταση για μια δεύτερη δέσμη νέων ιδίων πόρων έως το τέλος του 2023, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ίδιο πόρο που συνδέεται με τον εταιρικό τομέα.

Προς έναν προϋπολογισμό της ΕΕ πιο ανθεκτικό σε κλυδωνισμούς

Στο πρόσφατο ψήφισμά του σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ του επόμενου έτους, το Κοινοβούλιο ανέφερε ότι η πρόοδος όσον αφορά τους νέους ιδίους πόρους είναι καίριας σημασίας τόσο για τη χρηματοδότηση του χρέους που προέκυψε στο πλαίσιο του NextGenerationEU όσο και για τη δημοσιονομική ευρωστία και την εφαρμογή του τρέχοντος και του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δηλ. του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή της δανειοληπτικής στρατηγικής NextGenerationEU, την οποία συνέταξαν οι ίδιοι συνεισηγητές που είναι αρμόδιοι για τον φάκελο ιδίων πόρων της ΕΕ, με 474 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 78 αποχές.

Δηλώσεις

Ο συνεισηγητής José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία) δήλωσε: «Για το NextGenerationEU, η Επιτροπή δανείστηκε 800 δισ. ευρώ στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 420 δισ. από τον δανεισμό αυτό χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών. Αυτό πρέπει να επιστραφεί μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το 2058. Αλλά δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε τις επόμενες γενιές έτσι. Δεν μπορούμε ούτε να περικόψουμε τα προσεχή προγράμματα της ΕΕ, και το κόστος αποπληρωμής του χρέους μετά το 2027 είναι υψηλό: πάνω από 15 δισ. ευρώ ετησίως. Ως εκ τούτου, είναι φανερή η αυξανόμενη σημασία των νέων εσόδων για την αποπληρωμή του χρέους και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων μέσω κοινών έργων.»

Η συνεισηγήτρια Valérie Hayer (Renew, Γαλλία) σχολίασε: «Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί έναντι των Ευρωπαίων πολιτών ότι το χρέος που θα προκύψει από το NextGenerationEU δεν θα αποπληρωθεί με την αύξηση των φόρων ή τη μείωση των προγραμμάτων της ΕΕ, αλλά με τη δημιουργία νέων ιδίων πόρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο, σε μια περίοδο που ολοκληρώνουμε τις διαπραγματεύσεις μας για τη μεταρρύθμιση της αγοράς διοξειδίου του άνθρακα και για τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, επιβεβαιώνει εκ νέου, μέσω αυτής της ψηφοφορίας, τη θέση του σαφώς και δυναμικά. Είναι θέμα σεβασμού των δεσμεύσεών μας ως πολιτικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων και της αξιοπιστίας μας έναντι των επενδυτών. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο: το Συμβούλιο πρέπει να εφαρμόσει ταχέως την απόφαση αυτή».

Σχετικές πληροφορίες

Η απόφαση για τους ιδίους πόρους αποτελεί τη νομική βάση που ορίζει τις πηγές εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αποτελεί επίσης τη νομική βάση που επιτρέπει τον δανεισμό κεφαλαίων από τις χρηματοπιστωτικές αγορές για τη χρηματοδότηση του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ Next Generation. Το Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα αυτά βάσει ομοφωνίας, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν τεθεί σε ισχύ, η απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη.

 


Street Radio

ο δρόμος σου είναι εδώ

Current track
TITLE
ARTIST