Μετανάστευση και άσυλο: συζήτηση στο ΕΚ για βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εξετάστηκαν οι μεταναστευτικές ροές που πρέπει να διαχειριστεί η Ευρώπη, υπό το πρίσμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού διεθνών υποχρεώσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Mikuláš Bek εκ μέρους της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι το έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της 25ης Νοεμβρίου θα αξιολογήσει την κατάσταση σε όλους τους διαδρόμους μετανάστευσης. Υπογράμμισε ότι η διάσωση στη θάλασσα αποτελεί υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου και ηθική επιταγή, τονίζοντας ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων πρέπει να ενταθούν. Οι εργασίες στο Συμβούλιο σχετικά με το νέο προταθέν σύμφωνο συνεχίζονται με άξονα την αρχή της αλληλεγγύης, με στόχο την έγκριση της μεταρρύθμισης πριν από το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε στο πρόσφατα προταθέν σχέδιο δράσης για τη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου και ζήτησε την υιοθέτηση μακροπρόθεσμων λύσεων υπό τη μορφή ενός ολοκληρωμένου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο θα επιτρέπει την αποτελεσματική συνεργασία εντός της ΕΕ με πνεύμα αλληλεγγύης. Η επίτροπος Ylva Johansson σημείωσε την αύξηση των αφίξεων μεταναστών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και εξήγησε ότι η Επιτροπή χειρίζεται το θέμα με τις χώρες προέλευσης, με στόχο τη μείωση των παράτυπων αφίξεων.

Οι ευρωβουλευτές έθεσαν επί τάπητος διάφορες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης μεταναστευτικής πίεσης, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης των κανόνων για τη μετανάστευση και το άσυλο. Υπενθυμίζοντας το παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη καλωσόρισε τους Ουκρανούς πρόσφυγες, ορισμένοι ζήτησαν μεγαλύτερη αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή ευθυνών όσον αφορά τους πρόσφυγες από άλλα μέρη του κόσμου. Υποστήριξαν επίσης ότι η δημιουργία πρόσθετων νόμιμων οδών και η βελτίωση των δυνατοτήτων για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής λύσης.

Άλλοι τόνισαν τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, της πρόληψης των δευτερογενών μετακινήσεων και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Επιθυμούν να ενταθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτιά της. Ζήτησαν επίσης την ταχύτερη λήψη αποφάσεων κατά την άφιξη και την ταχύτερη διαδικασία επιστροφής για όσους δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου για ανθρωπιστικούς λόγους στο έδαφος τρίτων χωρών.

Όσον αφορά την έρευνα και τη διάσωση, αρκετοί ευρωβουλευτές υπενθύμισαν τις αδιαμφισβήτητες διεθνείς υποχρεώσεις περί διάσωσης ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα και ζήτησαν κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Υπογράμμισαν επίσης ότι το έργο των σκαφών διάσωσης ανθρωπιστικής βοήθειας δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί. Από την άλλη, ορισμένοι ομιλητές προειδοποίησαν ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν παράγοντα έλξης και μίλησαν για την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας με τρίτες χώρες για την πρόληψη των αναχωρήσεων.

Σχετικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο τον Σεπτέμβριο του 2020 για τη βελτίωση των διαδικασιών ασύλου και τη διασφάλιση της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των βαρών μεταξύ των κρατών μελών κατά την διαχείριση της άφιξης μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Το Σύμφωνο περιλαμβάνει τις ακόλουθες νομοθετικές προτάσεις:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται επί των διαπραγματευτικών του θέσεων για τις προτάσεις αυτές. Οι πρώτες ψηφοφορίες σε επίπεδο επιτροπών αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες.


Street Radio

ο δρόμος σου είναι εδώ

Current track
TITLE
ARTIST