Δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του ΕΚ για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το κράτος δικαίου

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η ηγεσία του Κοινοβουλίου ζητά από το Συμβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία και να ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης το συντομότερο δυνατό.

Η Διάσκεψη των Προέδρων (ο πρόεδρος του ΕΚ και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων) συνεδρίασε χτες και επιβεβαίωσε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο για τον κανονισμό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), τη σχετική διοργανική συμφωνία (ΔΣ), το σχετικό σύνολο μονομερών και κοινών δηλώσεων, και τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη γνωμοδοτήσει για την απόφαση περί ιδίων πόρων στις 16 Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο και ακολούθως, στα κράτη μέλη, να επικυρώσουν την απόφαση έως το τέλος του 2020.

Ζητάμε από το Συμβούλιο να εγκρίνει το σύνολο των συμφωνηθέντων και να ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης το συντομότερο δυνατό. Η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λυπάται πραγματικά για την καθυστέρηση αυτή και επαναλαμβάνει ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν (τόσο για το ΠΔΠ όσο και για το κράτος δικαίου) θεωρούνται τελικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης.

Καμία περαιτέρω παραχώρηση δεν θα γίνει από την πλευρά μας.

 

Press Officers στην Ελλάδα  

                                      Άννα ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                            Ελβίρα ΦΟΡΤΕ

(+30) 695 178 6752                                          (+30) 698 310 9980

anna.efstathiou@europarl.europa.eu               elvira.forte@europarl.europa.eu


Street Radio

ο δρόμος σου είναι εδώ

Current track
TITLE
ARTIST

Background